Blog

PREDUZETNIK vs. DOO – Najčešća dilema u planiranju osnivanja firme

PREDUZETNIK PRIVREDNO DRUŠTVO (doo, ad, ortačko, komanditno)
Preduzetnik ima status FIZIČKOG LICA i za sve obaveze iz poslovanja odgovara CELOKUPNOM SOPSTVENOM IMOVINOM. Vlasnik privrednog društva ima status PRAVNOG LICA, a u formi DOO odgovara IMOVINOM FIRME, odnosno odgovaraju osnivači u granicama uloženih početnih sredstava.
Mogu plaćati porez na dohodak građana PAUŠALNO u iznosu koji odrede organi lokalne samouprave, ukoliko imaju godišnji promet manji od šest miliona dinara, ako nisu u sistemu PDV, i ako se ne bave trgovinom na veliko, uostiteljstvom, prometom nekretninama... Privredno društvo plaća porez na dobit NA OSNOVU KNJIGOVODSTVENE EVIDENCIJE, odnosno rezultata iskazanih u godišnjim finansijskim izveštajima.
Ako je ostvaren godišnji promet na računu manji od osam miliona dinara preduzetnik NE MORA da posluje u sistemu PDV-a. Ako je ostvaren godišnji promet na računu manji od osam miliona dinara privredno društvo NE MORA da posluje u sistemu PDV-a.
Samostalna radnja NE MOŽE MENJATI STATUS (spajanja, pripajanja, izdvajanja, i sl.). MOŽE promeniti pravnu formu u DOO. Privredno društvo MOŽE OSNOVATI OGRANKE za obavljanje drugih delatnosti, uz poštovanje propisanih uslova.MOGUĆE SU I STATUSNE PROMENE (spajanje dva ili više društva u jedno, pripajanje drugom društvu, izdvajanje dela društva). NE MOŽE promeniti PRAVNU FORMU u preduzetnika.
Preuzimanje poslovanja od preduzetnika moguće je samo od strane članova njegovog domaćinstva u slučaju smrti, gubitka poslovne sposobnosti, osude na kaznu zatvora dužu od 6 meseci i raspodele zaostavštine za života preduzetnika. Osnivačka prava se mogu ustupiti, odnosno MOŽE SE MENJATI OSNIVAČ DRUŠTVA.
Preduzetnik MOŽE registrovati PRIVREMENI PRESTANAK obavljanja delatnosti. Radnja se briše podnošenjem registracione prijave i to danom podnošenja prijave. Brisanje radnje nema posledica za poverioce, jer oni potraživanja mogu naplatiti od vlasnika i po prestanku rada radnje. DOO NE MOŽE registrovati PRIVREMENI PRESTANAK obavljanja delatnosti. Privredno društvo se može brisati postupkom likvidacije (najmanje 4 meseca), ili stečajem (dugo traje, skupo).

NAPOMENA: Na gotovo istovetan način i DOO i preduzetnike tretiraju propisi o trgovini, PDV-u, radu, bezbednosti i zdravlju na radu, fiskalnim kasama, platnom prometu, te spoljnotrgovinskom i carinskom poslovanju.