Blog

Izdavanje i korišćenje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis - MUP

Ovaj tekst predstavlja uputstvo dobijanja i instalacije sertifikata za kvalifikovani potpis, a preko lične karte izdate od strane MUP-a. Verujemo da ne postoji osoba u Republici Srbiji koja je lako prošla kroz ovaj proces. S toga, vrlo rado ćemo podeliti naše iskustvo.

Najpre da napomenem da je nama trebala lična karta sa digitalnim sertifikatom radi podnošenja poreskih prijava na sajtu e-porezi. Od 2015. godine gotovo sve poreske prijave se podnose na ovaj način.

Prvo pročitati:

Za dobijanje kvalifikovanog potpisa javili smo se u našu Policijsku Upravu (može i PTT, PKS, Halcom) sa ličnom kartom (sa čipom!) odgovornog lica firme.

Dobili smo ovaj obrazac i ugovor.

UPUTSTVO ZA PODEŠAVANJE RAČUNARA ZA RAD SA SERTIFIKATIMA

NAPOMENA: Osnovni problem sa kojim smo se susretali ticao se instalacija predviđenih za 32-, odnosno 64-bitne operativne sisteme. Kako su svi naši računari sa 64-bitnim OS, smatrali smo da bi trebalo preuzeti odgovarajuće instalacije za dati OS. Međutim, ispalo je suprotno.

 1. Sa linka preuzeti i instalirati FAJL ZA AUTOMATSKU INSTALACIJU SVIH POTREBNIH SERTIFIKATA.
 2. Sa linka (preuzimanje softvera) preuzeti i instalirati:
  • ✔ Čelik + (32-bit)
  • ✔ C++ (64-bit)
  • ✔ Middleware za ličnu kartu Republike Srbije
  • ✔ Criptographic Service Provider se instalira samo u slucaju XP operativnog sistema
  • ✔ TrustEdgeCardMW NOVA VERZIJA (32-bit)
  • ✔ Fajl za registraciju lične karte
  • ✔ Restartujte računar!
  • ✔ U donjem desnom uglu ekrana (pored ikonica za zvuk, mrežu, vreme, i sl.) trebalo bi da se nađe i Token Manager. Otvorite ga i proverite da li su instalirani sertifikati. Ukoliko imate sreće, jesu. Odabrati tab "Objects", pa desnim klikom na polje "unknown card", zatim opciju "Register Card". U novom prozoru u polju "Card Type Name" uneti sledeće: “#Republic of serbia ID card”, zatim klikuti na dugme "Register". Proverite i da li, osim sertifikata potrebnih za rad na Portalu ePorezi, postoje neki drugi sertifikati u delu "Control panel-Internet options-Content-Certificates-Personal". Potrebno je da jedino bude prisutan sertifikat koji trenutno koristite. Ako postoji više sertifikata, njih treba obrisati (brisanje je privremenog karaktera), a obrisani sertifikati će se ponovo pojaviti nakon ubacivanja kartica sa tim sertifikatima
  • ✔ Instalirajte 32-bitnu, najnoviju verziju Java programa sa adrese www.java.com
  • ✔ Restartujte računar!
  • ✔ Srećno!